THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO (Access Control) DHI-ASC1204B-S

2.702.500 đ
 •  Bộ kiểm soát 4 cửa đơn (4 đầu đọc).
 •  Hỗ trợ 100.000 thẻ, và lưu 150.000 sự kiện.
 •  Hỗ trợ 128 chế độ đặt lịch và kế hoạch.
 •  Báo động mở cửa lâu, xâm nhập, tháo dỡ.

Mã sản phẩm: DHI-ASC1204B-S

 •  Bộ kiểm soát 4 cửa đơn (4 đầu đọc).
 •  Hỗ trợ 100.000 thẻ, và lưu 150.000 sự kiện.
 •  Hỗ trợ xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay, hoặc kết hợp.
 •  Giao tiếp TCP/IP đến máy tính.
 •  Giao tiếp Wiegand hoặc RS-485 đến đầu đọc.
 •  Báo động mở cửa lâu, xâm nhập, tháo dỡ.
 •  Chống nhìn trộm mật khẩu, khóa nhiều cửa, xác thực nhiều thẻ để mở cửa.
 •  Hỗ trợ 128 chế độ đặt lịch và kế hoạch.

Sản phẩm tương tự

0937.578.677