SH-K2T802E BỘ KIỂM SOÁT VÀO RA ĐỘC LẬP

• Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp
module đọc thẻ EM, có màn hình

• Hỗ trợ 3000 thẻ và 10000 sự kiện kiểm
soát vào ra.

• Kết nối : TCP/IP;
• Bàn phím 12 nút và nút chuông
• DC 12V/1A


Mã sản phẩm: SH-K2T802E

• Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp
module đọc thẻ EM, có màn hình

• Hỗ trợ 3000 thẻ và 10000 sự kiện kiểm
soát vào ra.

• Kết nối : TCP/IP;
• Bàn phím 12 nút và nút chuông
• DC 12V/1A

Sản phẩm tương tự

0937.578.677