PG Output module JB-118N

đ
 • Mức tiêu thụ hiện tại ở đầu ra dự phòng (mở / đóng) 5 mA / 10 mA
 • Phân loại cấp 2 theo EN 50131-1, EN 50131-3
 • Môi trường theo EN 50131-1 II. trong nhà chung
 • Nhiệt độ hoạt động -10 đến +40 ° C

Mã sản phẩm: JB-118N

 • Cấp nguồn qua bus 12V (9 ... 15V)
 • Mức tiêu thụ hiện tại ở đầu ra dự phòng (mở / đóng) 5 mA / 10 mA
 • Mức tiêu thụ hiện tại để lựa chọn cáp 10mA
 • Dòng ra tối đa + U (cầu chì điện tử) <100mA (tính toán hiện tại cần thiết để thêm tất cả các thiết bị đính kèm)
 • Kích thước 77 x 40 x 15 mm
 • Phân loại cấp 2 theo EN 50131-1, EN 50131-3
 • Môi trường theo EN 50131-1 II. trong nhà chung
 • Nhiệt độ hoạt động -10 đến +40 ° C
 • Tuân thủ EN 50131-3, EN 50130-4 ed. 2 + A1, EN 55032, EN 50581

Sản phẩm tương tự

0937.578.677