MÁY CHẤM CÔNG


Máy chấm công là thiết bị được sử dụng để ghi lại thông tin ra vào của nhân viên làm việc tại các công ty, cửa hàng,...hỗ trợ bộ phận nhân sự xác định xem nhân viên đó có đi làm và ra về đúng giờ hay không. Từ những dữ liệu thu được, các bộ phận sẽ làm căn cứ để tính lương thưởng chính xác cho nhân viên, thực thi các quy định nội quy của doanh nghiệp đã đề ra.


< 1 2 >
0937.578.677