Đầu ghi hình CVR HIKVISON bộ lưu trữ mở rộng DS-AT1000S/234

 • Tích hợp sẵn 16 ổ cứng 14TB IoT SMR enterprise.
 •  HDMI: 2.
 •  IoT fully sealed helium HDD technology.
 •  Tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm không gian.

Mã sản phẩm: DS-AT1000S/234

 •  Tích hợp sẵn 16 ổ cứng 14TB IoT SMR enterprise.
 •  Tiết kiệm chi phí, an toàn và đáng tin cậy.
 •  Tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm không gian.
 •  Hỗ trợ nhiều giao diện bên ngoài.
 •  Vận hành và bảo trì dễ dàng.
 •  IoT fully sealed helium HDD technology.
 •  Highly cost efficient, safe and reliable.
 •  Energy saving and space saving.
 •  Multiple external interfaces.
 •  Easy operation and maintenance.
 •  Highly cost efficient, safe and reliable.
 •  Giao thức RTSP, ONVIF, HKSDK.
 •  Data Network Interface: 4, 1000 Mbps Ethernet interface.
 •  Management: 1, 1000 Mbps Ethernet interface.
 •  MiniSAS Interface: 2.
 •  COM: 1, RS-232.
 •  HDMI: 2.
 •  RAID: VRAID 2.0.
 •  Direct Streaming Mode: Video (2 Mbps) + Picture: 256-ch.

Sản phẩm tương tự

0937.578.677