Đầu ghi hình CVR HIKVISON bộ lưu trữ mở rộng DS-AT1000S/228

 •  Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 16 khe ổ cứng.
 •  Tích hợp sẵn 16 ổ cứng 18 TB IoT SMR enterprise.
 •  IoT fully sealed helium HDD technology.
 •  HDMI: 2.

Mã sản phẩm: DS-AT1000S/228

 •  Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 16 khe ổ cứng.
 •  Tích hợp sẵn 16 ổ cứng 18 TB IoT SMR enterprise.
 •  IoT fully sealed helium HDD technology.
 •  Highly cost efficient, safe and reliable.
 •  Giao thức RTSP, ONVIF, HKSDK.
 •  Data Network Interface: 4, 1000Mbps Ethernet interface.
 •  Management: 1, 1000Mbps Ethernet interface.
 •  MiniSAS Interface: 2.
 •  COM: 1, RS-232.
 •  HDMI: 2.
 •  RAID: VRAID 2.0.
 •  Direct Streaming Mode: Video (2 Mbps) + Picture: 256-ch.

Sản phẩm tương tự

0937.578.677