Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 26-05-2022 08:52:30

Mục đích thu thập thông tin 

Việc thu thập thông tin qua website này sẽ giúp chúng tôi:

  • Cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu, sự quan tâm của người dùng (nếu có).
  • Hỗ trợ người dùng khi có ý kiến thắc mắc một cách nhanh nhất.
  • Liên lạc và làm việc trực tiếp với người sử dụng trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến dịch vụ của SZ Tech
  • Trừ trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật: SZ Tech có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

Phạm vi thu thập thông tin

  • Với tư cách là người truy cập, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để sử dụng trang web. Trang web này chỉ thu thập thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện bởi người sử dụng.
  • Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ tương ứng phù hợp mong muốn của bạn.

Phạm vi sử dụng thông tin

  • Để phản hồi thắc mắc của bạn và/hoặc cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn.
  • Để đáp ứng hơn nữa các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ.
  • Tuân thủ các quy định trong luật hiện hành.
0937.578.677