BỘ ĐÀM CẦM TAY


Máy bộ đàm là loại thiết bị điện tử liên lạc có bộ thu phát hai chiều và hoạt động theo chế độ “bán song công” – nghĩa là cùng một lúc chỉ có thể nghe hoặc gọi.


0937.578.677